kataryna

4 teksty – auto­rem jest ka­tary­na.

Dob­rze jest nie mieć ni­kogo, bo wte­dy ni­kogo nie można stracić. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 13 listopada 2010, 19:57

Cza­sami mil­cząc i ob­serwując można poz­nać więcej prawd niż za­dając pytania. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 6 października 2010, 09:12

serce

złośli­we ser­ce moim wrogiem
okłamu­je mnie
plącze mi drogę
pul­su­je we mnie głośne
wier­ci się w pier­si nieznośne
kochać znów kazało
jak­by łez mi było mało
pod­sy­ca płomień,
który z tak drob­nej is­kry powstaje
nakłania podburza
w spo­koju żyć nie daje
a ja słucham i kocham
przep­raszam nie chciałam
wy­bacz mo­je ser­ce, że tak cię połamałam 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 2 września 2010, 23:06

Toczyło się życie

Pew­ne­go nie­dziel­ne­go poranka
kiedy to jeszcze wszys­cy spali
i nie myśle­li po­ważnie o życiu,
z ja­kiegoś niewiel­kiego otworu
wy­toczyło się życie.

Prze­toczyło się przez dni,
przez la­ta, a na­wet przez zimy,
których tak bar­dzo nie lubiło.
Toczyło się życie szybko,
stoczyło i znikło.

Następne­go dnia ktoś za­pytał:
-gdzie ona jest?
-umarła
-och..
i życie toczyło się dalej. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 lipca 2010, 20:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kataryna

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Aktywność